VERE MONTIS

profesionalni sportski upravljački tim iz Hrvatske

Projekti

Realizirani projekti & projekti u toku

Horos projekt - Vere Montis

HOROS

Premošćivanje razlika kroz tradicionalne plesove – socijalna uključenost

EDCaV

Edukacija plivačkih trenera i volontera za rad s osobama s invaliditetom

Logo Boost CMYK - Vere Montis

BOOST

Poticanje izvanrednih visokokompetentnih i uspješnih talenata

VRIJE BALL FOR ALL

VRIJE BALL FOR ALL

borba protiv svakog oblika diskriminacije i promicanje ravnopravnost u sportu, uključujući ravnopravnost spolova

KinderEco

KINDER ECO

promicanje zaštite i očuvanja prirode

MOVE YOUR BABY

MOVE YOUR BABY

promicanje tjelesne aktivnosti

ENTER SPORT

socijalna uključenost

SWIM

pogodnosti za djecu - buduće plivače i plivačke klubove

SENS

Za održivi okoliš

DU MOTION

volontiranja

ENDURANCE

poduzetništvo u sportu

SKI SAFE

Zaštitita mladih skijaša od opasnosti po zdravlje i sigurnost

EDUKA

Zaštitita mladih karatista od zdravstvenih i sigurnosnih opasnosti

MOVE AT HOME

Poticanje tjelesne aktivnosti

GREEN SCHOOL

promicanje zaštite i očuvanja prirode

UPRAVLJAČKI

TIM

Upravljački tim i osnivači VERE MONTIS su bivši sportaši i voditelji lokalnih i nacionalnih sportskih saveza iz Hrvatske, zatim doc.dr.sc stručnjaci iz područja menadžmenta i profesori emeritusi iz područja kineziologije i medicine.

U mogućnosti smo osigurati pravilnu provedbu projekata i pridržavati se svih faza projektnih aktivnosti, obrazovnih i istraživačkih aktivnosti te aktivnosti širenja informacija.
Možemo ugostiti razne događaje i kampanje povezane s tjelesnom aktivnošću, aktivnim životom, sportskim događanjima, neformalnim obrazovanjem i još mnogo toga. Tijekom trajanja projekta podržavat ćemo organizaciju sastanaka, događanja kao i razvoj metodologije i sadržaja, oglašavanje i kampanje vidljivosti.

Kontaktirajte nas

Slobodno nas kontaktirajte putem nižih kontakt podataka ili putem kontakt forme.

Pratite nas na Facebooku i budite u toku sa aktualnim vijestima i ažuriranjima

HOROS

Projekt: Premošćivanje razlika kroz tradicionalni ples

Akronim: HOROS

Projekt ima za cilj pomoći u integraciji osoba sa smanjenim mogućnostima u društvo kroz tradicionalne plesove i promovirati jednake mogućnosti svih za sudjelovanje u ovoj vrsti sportske aktivnosti.

Ciljevi projekta su:

 1. Promicanje tradicionalnog plesa kao alternativnog oblika vježbanja.
 2. Korištenje tradicijskog plesa kao alata interkulturalnog dijaloga i socijalnog uključivanja nepovoljnih skupina ljudi, posebice migranata, dugotrajno nezaposlenih, starijih osoba, osoba koje žive u siromaštvu itd.
 3. Jačanje interesa građana za učenjem tradicijskog plesa i posljedično očuvanju kulturnog identiteta koji igra vrlo značajnu ulogu u “kulturnom razvoju” društva.
 4. Olakšati uključivanje ljudi iz različitih sredina u plesne aktivnosti, podupirući obrazovanje u i kroz tradicionalne plesove u otvorenom i sigurnom okruženju gdje svatko može slobodno sudjelovati i razvijati svoje društvene, građanske, meke vještine u području sporta, uključujući i ljudi iz skupina u nepovoljnom položaju

Partneri:

 • HELLAS FOR US, Grčka
 • KARASU GENCLIK, Turska
 • VERE MONTIS, Hrvatska
 • NAVISSOS, Srbia

EDCaV

Projekt: EDCaV – Education of swimming coaches and volunteers in working with Persons with Disabilities

Fenomen utjecaja sporta na sve razine društvenih zbivanja posebno utječe na integraciju osoba s invaliditetom u društvu, kako bi zadovoljili svoje osobne potrebe. Edukacija plivačkih trenera i volontera (unutar sportskih klubova i udruga) za rada s OSI, ima za cilj osigurati kvalitetan i stručan rad s obzirom da se radi o vrlo osjetljivoj populaciji. U ovoj fazi još uvijek nema formalne obuke za trenere za rad s osobama s invaliditetom u Hrvatskoj ili Sloveniji. Sve je prepušteno neformalnom obrazovanju, pa ovo projekt ima dodatnu težinu. U obje zemlje postoji nedostatak klubova koji rade s OSI pa je ovu suradnju potrebno poticati više klubova kako bi uključili više OSI u svoje aktivnosti.

Osim rada s osobama s invaliditetom koje znaju plivati, cilj projekta je i educirati trenere i volontere o tehnikama naučiti neplivače s invaliditetom plivati. Treneri koji rade s OSI moraju imati dodatna znanja o vrsti invaliditeta s kojim se susreću u radu s OSI.

Praktični dio edukacije neće biti ograničen na jedan invaliditet i uključivat će osobe s različitim vrstama invaliditeta (tjelesnim, mentalnim, slijepi, gluhi…) i težit će uključivanju osoba svih dobnih skupina.

Osim trenera, u projektne aktivnosti bit će uključeni i volonteri koji su neophodni za provođenje procesa obuke, te također će proći istu obuku kao i treneri.

Partneri:

 • DUBROVAČKI SAVEZ SPORTOVA, Croatia
 • UDRUGA VERE MONTIS, Croatia
 • SPORTNO DRUŠTVO PLAVALČEK, Slovenia

BOOST

Projekt: Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents

Akronim: BOOST

“BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents” je 24-mjesečno strateško partnerstvo s ciljem stvaranja novog obrazovanja i osobnog razvoja za mlade ljude u Europi pružanjem interaktivnih obrazovnih formata i metoda temeljenih na transverzalnom razvoju vještina.

U današnjoj sve složenijoj stvarnosti, razvoj skupa osnovnih i transverzalnih vještina ima visok prioritet kako bi se zadovoljili zahtjevi poslodavaca i imperative konkretna vježba građanstva, kao što je napredovala EK u “Novoj agendi vještina za Europu” (2016). Društvo koje se brzo mijenja i transformacija svijeta promatrana u posljednjem desetljeću pružaju nove obrazovne trendove, povećane zahtjeve tržišta rada i prilagodljivost obrazovnih mogućnosti, posebice tijekom biosigurnosnih hitnih situacija kao što su Pandemija COVID-19. Nova stvarnost zahtijeva vještine i znanja koja nadilaze samu specifičnu profesiju i dovode do potrebe za visokom razinom posjedovanja transverzalne vještine, uključujući mlade ljude. „Transverzalne vještine su one koje se obično smatraju nevezanim uz određeni posao, zadatak, akademsku disciplinu ili područje znanja već kao vještine koje se mogu koristiti u raznim situacijama i radnim okruženjima” (IBE 2013.). “Ove su vještine sve više tražene kod učenika kako bi se uspješno prilagodili promjenama i voditi smislene i produktivne živote” (UNESCO UNEVOC). Specifičan problem, kojim upravlja BOOST je razvoj transverzalnih vještina putem posebno dizajniranih alata naglašavajući važnost transverzalnih vještina, ključnih za učinkovit i ciljano usmjeren osobni i profesionalni razvoj mladih ljudi u EU. BOOST je pristup transnacionalna suradnja koja uključuje organizacije koje dopiru do ciljnih skupina projekta, a konzorcij se sastoji od nevladinih organizacija i udruga mladih s velikim iskustvom I prepoznata kvaliteta u politikama za mlade.

BOOST prijedlog u potpunosti je usklađen s ciljevima programa Erasmus+

 • Pojačati vještine i zapošljivost
 • Modernizirati obrazovanje, osposobljavanje
 • Fokusirati se na mlade

Partneri:

 • BSDA  -Bulgarian Sports Development Association, Bulgaria
 • VERE MONTIS, Croatia
 • L’Orma -Italy
 • BSDA – Bosnina representative association for valuable opportunities, Bosnia and Herzegovina

VRIJE BALL FOR ALL

Projekt: VBFA – Vrije Bal! For All

VRIJE BAL! ZA SVE se bavi problemom rodne nejednakosti i rodnih stereotipa koristeći mješovitu sportsku disciplinu pod nazivom „Korfball“ koja je pokazala veliki potencijal za rodnu ravnopravnost. Projekt nudi međunarodnu obuku za sportske trenere iz svih partnerskih zemalja, koji će imati priliku dobiti specifičnu obuku kako i na koji način se igra korfball a sve  pod nadzorom stručnih trenera. Tečaj će se nastaviti organiziranjem korball aktivnosti za djecu (i roditelje) u svim partnerskim zemljama (Nizozemska, Hrvatska, Italija, Cipar).

Glavni cilj projekta je: promicanje ravnopravnosti spolova kroz sport, među djecom starosti od 6 do 12 godina.

Partneri:

 • Sportief Besteed Groep, Nizozemska
 • Udruga Vere Montis, Hrvatska
 • AL2 SPORT S.S.D. AR.L., Italija
 • CSI Center For Social Innovation Ltd, Cipar

KINDER ECO

Projekt: KINDER ECO

Cilj KINDER ECO projekta je omogućiti edukatorima razmjenu znanja i iskustava kroz međunarodno učenje zajednice, kroz integrirane domene obrazovanja za brigu o okolišu i održivi razvoj. Ovo podrazumijeva jačanje i razvoj stručnih kompetencija potrebnih za stvaranje vrtićkog (institucionalnog) i izvannastavnog konteksta za realizaciju integriranog Nastavnog plana i programa Ustanove. Planirane projektne aktivnosti provodit će se kroz različite integrirane metode i oblici s naglaskom na sportske i eko aktivnosti namijenjene djeci od 3 do 7 godina. Boravkom u prirodi, eko aktivnostima, kretanjem i sportom djeca prirodno jačaju i razvijaju sve svoje potencijale kao i pozitivan stav prema okoliš i redovita tjelesna aktivnost.

Partneri:

 • Kindergarten “Planet mašte” – Croatia
 • VERE MONTIS, Croatia
 • MUNICIPALITY OF GARĐABER – URRIĐAHOLTSSKOLI, Island

MOVE YOUR BABY

Projekt: Move Your Baby

Cilj projekta je potaknuti mlade majke i bebe na sport i fizičku aktivnost. Ova podrška uključuje ubrzanje procesa fizičkog oporavka zbog uključivanje majke i bebe u fizičke aktivnosti te prilagodba majke i bebe na psihosocijalni život. Sportovi aerobnog karaktera, koje uključuju sve tjelesne mišiće kao što su yoga i yoga -pilates aktivnosti, prilagodit će se potrebama majka i beba. Na taj način se želi ubrzati postporođajni oporavak majke što istovremeno utječe na zdraviju i aktivniju bebu.

Osim dobrobiti vezano za fizičku aktivnost, očekuje se da će majke i bebe kvalitetno provoditi vrijeme što će doprinijeti pozitivnom razvoju bebe, posebice u socijalnom i psihičkom smislu.

Temelj projekta je realizirati mobilnost trenera, razmijeniti iskustva, osigurati dodatnu neformalnu edukaciju, izraditi programe kako bi se zadani ciljevi projekta uspješno realizirali.

Partneri:

 • Association Sideralis, Francuska
 • Karasu, Turska
 • Udruga Vere Montis, Hrvatska
 • Move To Be You, Austria
 • Filiala Asociatei Se Poate, Rumunjska

ENTER SPORT

Projekt: ENTER SPORT

Projekt EnterSport usmjeren je na socijalno uključivanje marginalizirane skupine djece u alpsko skijanje u Hrvatskoj zimi i mali nogomet ljeti, kako bi se stvorila višesezonska društvena uključenost u sport.

Naš prvi cilj je neformalno educirati 20 odgajatelja iz dvije različite zemlje, te organizirati sportske aktivnsoti/izlete za učesnike iz domova za nezbrinutu djecu.

Neformalno obrazovanje provodit će se tijekom dvije radionice, skijanja na snijegu u Hrvatskoj i malog nogometa na terenu u Srbija. Naš treći cilj je ispunjavanje aspekata socijalne uključenosti projekta, koji uključuje 40 djeca iz ustanova i domava koji skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Partneri:

 • Ski klub RIJEKA, Hrvatska
 • Srpska acosijacija malog fudbala, Serbia
 • Udruga Vere Montis, Hrvatska

SWIM

Projekt: Swim Without Fear

Projekt “Plivaj bez straha” (#SWIM!) ima za cilj donijeti dobrobit u dva smjera: dobrobit za djecu – buduće plivače i njihove roditelje i obitelj, te pogodnosti za plivačke klubove i njihove trenere/instruktore plivanja u obje zemlje Bugarskoj i Hrvatskoj. Obrazovanje kroz sport je jedan od najmoćnijih alata za razvoj karaktera i prevladavanje strahova kod djece što je u vezi sa jednim od glavnih prioriteta programa Erasmus+: poticanje sudjelovanja u sportu i tjelesnoj aktivnosti.

Projektne aktivnosti će biti:

 • Istraživanje u Bugarskoj i Hrvatskoj u odnosu na lokalne potrebe na tu temu;
 • Tiskano izdanje priručnika „Plivaj bez straha“, koji će pomoći roditeljima i organizacijama u edukaciji djece i bit će distribuirano u vrtićima, školama, hotelima i bazenima;
 • #SWIM! događaj – u Sofiji (Bugarska) gdje će se provesti testiranje metodologije s 10 parova (roditelj i dijete) po zemlji;
 • Online platforma na kojoj će biti objavljeno online izdanje priručnika i videozapisa sa smjernicama.

#SWIM! Projekt je u skladu s horizontalnim ciljevima koje slijedi program Erasmus+ s ciljem osiguravanja uključenosti i raznolikosti u svim područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Objavljivanjem priručnika “Plivaj bez straha”, naš projekt ima za cilj pokazati odnos roditelja i djeteta te kako na jednostavan način slobodno vrijeme iskoristiti za rad na izgradnji karaktera i vještini djece.

Implementacija #SWIM! događanja za 10 parova roditelja s djecom ima za cilj pokazati drugu snažnu povezanost koja pogoduje prevladavanju straha, onog “dijete djetetu”.

Partneri:

 • Bulgarian Sports Development Association, Bulgaria
 • Association of Bulgarian Swimmers, Bulgaria
 • NGO Vere Montis, Croatia

SENS

Projekt: SENS

Ideja projekta je podizanje svijesti o dobrobitima prakticiranja ekološg ponašanja u sportu. Svrha je promicanje ekološke edukacije vezane uz sport i čist okoliš. Glavna zadaća je informirati javnost da  tjelesna aktivnost održava čovjeka zdravim s jedne strane, a s druge važno je zaštiti prirodne resurse za buduće generacije.

Osim ekeoloških I sportskih edukacija I aktivnosti, važan cilje je stvarnje snažne suradnje i sinergije među partnerima.

Projektu uključuje razmjenu iskustava i izradu zajedničkih smjernica za ekološki održivi sportski događaj Događaji će biti organizirani na ekološko održiv način, uključujući prikupljanje i recikliranje praznih limenki i vode i slično.

U sklopu projekta odabrati će se tri sportska događanja (biciklizam, trekking Ii orijentacijsko trčanje na kojima će se prikazti mogućnosti organiziranja sportskih događanja na ekološko prihvatljiv način

Partneri:

 • SORGUN GENCLIK DERNEGI – Turkey
 • ELLINIKO SOMATEIO DYNAMIKOU TRIATHLOU – Greece
 • ASOCIATIA SCOUT SOCIETY – Romania
 • VERE MONTIS – Croatia